top of page

Algemene voorwaarden Sasithon Wellness,  Delft ZH.

* Iedereen die gebruik maakt van de diensten Sasithon Wellness, verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

* Sasithon Wellness, hierna SW genoemd, - biedt o.a. klacht gerelateerde- en ontspanningsmassages. Een Thaise massage of behandeling valt

niet onder het medische domein. Er kan echter wel een therapeutische werking uitgaan van een Thaise massage of

behandeling.

* In geval van medische klachten adviseert SW cliënten met zijn of haar behandelend arts of specialist te overleggen

alvorens een behandeling te ondergaan.

* Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt cliënt medicijnen die het

reactievermogen beïnvloeden , dan dient cliënt dit door te geven. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven

van belangrijkeinformatie m.b.t. de gezondheid aan SW.

* Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

* SW biedt geen erotische massages. Seksuele toespelingen en/of verzoeken vóór, tijdens of na een behandeling worden niet

op prijs gesteld en kunnen tot staken van de behandeling leiden.

* Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van SW. SW kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor

enige schade, in welke vorm dan ook, die uit deelname aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmaking van andere

diensten van SW voortvloeien.

* SW stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen in en rondom de massagepraktijk.

* SW behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

* SW behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van SW geen sprake is van een hygiënische situatie.

* SW is niet gehouden aan het betalen van enige vorm van schadevergoeding als zij door overmacht een afspraak niet kan

nakomen.

* Client dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en op het afgesproken tijdstip.

* Afspraken dienen 24uur van te voren te worden afgezegd. Waar later wordt afgezegd wordt de helft van de behandelkosten in rekening

   gebracht. 

* Een cadeaubon. uitgegeven door SW, is niet inwisselbaar voor contant geld.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.sasithon.nl

bottom of page